Intresserad av mat- o jordbruksfrågor?

Välkommen på Mat- och jordbruksnätverkets seminarium i Stockholm den 17 november på Rikskansliet! Experter presenterar den utredning regeringen tillsatt som ska se över skatt på bekämpningsmedel, handelsgödsel och kadmium bl a. Efteråt träffas SNF:s Mat- och jordbruksnätverk för vidare diskussioner om bl a livsmedelsstrategin. 

Läs mer

Naturen som klassrum – tips på övningar

Välkommen till naturen! Här hittar du som grundskolelärare, förskole- eller fritidspedagog viktiga och engagerande övningar för lärande utomhus i matematik, språk, SO, NO, hemkunskap, teknik, bild, trä- och metallslöjd. Lycka till! http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/naturen-som-klassrum/

Läs mer

Kurs för web- och facebookansvariga

Förutom kretsarnas och länsförbundens hemsidor har det dykt upp facebooksidor i Naturskyddsföreningens namn. För att ge fler möjlighet att hantera detta snabba media samt även få fler som kan hantera hemsidor så anordnade länsförbundet en kurskväll i veckan som var. Ett tiotal intresserade kom och ville lära sig mer om hur man hanterar detta. Att […]

Läs mer