Mjällådalen

Vad är det för märkvärdigt med Mjällån?
Jo, där rinner något så ovanligt som ett oreglerat och oregerligt vattendrag i en
dalgång med höga geologiska, biologiska, kulturella och sociala värden.

Läs mer: Mjällån