Artrace

Välkommen till Artrace Ångermanland 2018!

 

 

Den 22 maj infaller FN-dagen Biologiska Mångfaldens dag. Den vill vi medverka till att uppmärksamma. Vi tänker att en tävling är ett positivt sätt att sätta fokus på frågan.

Naturskyddsföreningen i Västernorrland och Ångermanlands ornitologiska förening bjuder in årskurs-3-klasser till en tävling som går ut på att hitta och artbestämma så många arter som möjligt under vecka 21.

Vi hoppas att tävlingen kan bli en inspirerande del av det ni redan jobbar med runt naturvetenskap, foto, datakunskap, utomhusvistelse mm. Vi tillhandahåller hjälp med artbestämning och rapporteringsformulär, och fina priser delas ut.

Upplägg

Det blir alltså en tävling mellan årskurs 3-klasser i Sollefteå, Kramfors och Härnösand, även blandade klasser kan anmäla sig (t ex 1-3, 3-4 osv.) Under en skolvecka, under skoltid – måndag den 21 maj till fredag den 25 maj (v 21) ska klassen hitta/se och artbestämma så många arter som möjligt ur alla djur- och växtgrupper och kryptogamer (svampar, ormbunksväxter, mossor och lavar). Ni får besöka vilka miljöer ni vill för att söka.

Hjälp med artbestämning
Arter ni inte kan artbestämma själva kan ni fotografera och skicka in till oss för hjälp med artbestämning under veckan eller i början av v 22. Arterna rapporterar ni själva in digitalt i ett formulär som ni får av oss.

Den aktuella ställningen kommer att redovisas kontinuerligt på den här sidan. Slutgiltigt resultat redovisas på fredag vecka 22.

 

Första pris

Klasserna tävlar om ett första pris som består av två delar: 1) en biholk där framstycket går att montera bort för studier av insekternas utveckling. 2) tillbehör för en rolig klassfest.

Vi lottar även ut en enklare biholk bland alla deltagande klasser. Priserna delas ut under vecka 23.