Miljöpriset

MILJÖPRISET – Länsförbundet Naturskyddsföreningen Västernorrland

2020 – inget pris delas ut

 

2019

Lena Högberg

För sitt uthålliga och engagerade arbete för skogens biologiska mångfald. Hög kompetens och ambition, samt stor skicklighet i bemötande kännetecknar Lenas arbete.

 

2018

Andro Stenman, Örnsköldsvik

För sitt uthålliga engagemang inom en imponerande bredd av naturvårdsfrågor. Nämnas särskilt bör hans förmåga att organisera och driva inventering av skyddsvärd skog, arbetet med fågelskydd och samarbetet med kommunen som representant för ideell naturvård.

 

2017

Christer Borg, Näsåker

För sin kamp inom Älvräddarna för biologisk mångfald i rinnande vatten. Christer har på många sätt bidragit till den förflyttning av positionerna vad gäller kraven på miljöanpassning av vattenkraft som skett i Sverige de senaste åren.

 

2016

Hildas Trädgård, Undrom

För sitt arbete med KRAV-märkt odling utanför Sollefteå. Inspirerar och förenklar för många att köpa lokala ekologiska grönsaker och bär.

 

2015

Jan-Olof Tedebrand, Silje, Sundsvall

För utomordentliga naturvårdsinsatser genom åren, engagerande och uthålligt. Jan-Olof är en riktig inspiratör!

 

2014

Rädda Höga Kusten

För enastående insatser i syfte att rädda den marina miljön i Höga Kusten.

 

2013

Elisabeth Nilsson, Ljustorp

För allt arbete och engagemang hon lagt ner på att inventera, dokumentera och informera om Mjällådalen och dess naturvärden. Den dagen när Mjällåns dalgång får ett rättmätigt skydd har Elisabeth en stor del i det.

 

2012

Nipakademin i Ramsele

För sitt målmedvetna arbete med lokal livsmedelsproduktion – från jord till bord, som även öppnar upp betesmarkerna, samt för sitt arrangemang av flera seminarier om hyggesfritt skogsbruk.

 

2011

Thomas Birkö, Örnsköldsvik

För att han har sett till att kungsörnen har fått en given plats på vindkraftexploatörernas agenda.

 

2010

Håkan Lindström, Sundsvall

En av huvudförfattarna till praktverket ”Medelpads Flora” som utkom i slutet av 2010. Håkan har även engagerat sig i vård av gamla ängar och bevarandet av artrik skogsnatur.

 

2009

Leif Olsson, Sollefteå

För sitt ständiga engagemang i naturvårdsfrågor, särskilt kampen om myrarna och vattendragen på 70-, 80- och 90-talen.

 

2008

Hans Sundström, Härnösand

För sitt outtröttliga skogsinventeringsarbete med syfte att skydda fler värdefulla skogar.

 

2007

Gösta Åslund, Sundsvall

För betydelsefulla insatser som ansvarig för floraväkteriet i länet.

 

2006

Johan Hedberg, Björkåbruk, Sollefteå

För ett ovanligt naturvårdsinriktat brukande av egen privat skog, särskilt den naturvårdsbränning på 70 ha som gjordes sommaren 2006.

 

2005

Inget pris utdelat.

2004

Inget pris utdelat.

2003

Gunnar Selling, Ånge

För sina skogsvårdande insatser, privat och i sin tjänst på skogsvårdsstyrelsen.

 

2002

Inget pris utdelat.

2001

Inget pris utdelat.

 

2000

Jan W Mascher, Örnsköldsvik

För sina botaniska insatser och författandet av ”Ångermanlands flora”.

 

1999

Ruben Fryleskog, Härnösand

För sina botaniska insatser.

 

1998

Gunnar Westman, Sollefteå

För sina botaniska insatser.

 

1997

Lennart Pierre, Graninge, Sollefteå

För sina botaniska insatser.

 

1996

Kjell Vesterlind, Sundsvall

För sina natur- och kulturinsatser.

 

1995

Anders Lidén, Kramfors

För sina naturreportage i dagstidningen Nya Norrland.

 

1994

Rune och Vega Backman, Ånge

För slåtter av egen mark.