Verksamhetsområden

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill jobba mer aktivt med någon fråga!

Handla Miljövänligt

Under många år har vi konsumenter fått hjälp av föreningen att välja produkter som är mindre miljöbelastande. Det gäller resor, el, kemiska produkter och mycket mera. Alla produkter är märkta med Falken. Bra Miljöval Falken ställer högre krav än andra miljömärkningar. Du vägleds på www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/register
Det går även att ladda ner Grön Guide-appen till Iphone eller Android.
Kontakt: Lisbeth Jakobsson 073-932 52 85.

Vindkraft

Länsförbundet svarar tillsammans med länets kretsar på remisser i vindkraftsärenden. Vi jobbar även strategiskt förebyggande tillsammans med Ångermanlands och Medelpads ornitologiska föreningar med att se över var vindkraftetablering inte är OK utifrån naturvärden i länet.
Kontakt: Andro Stenman, Örnsköldsvik

Vatten

Vill du veta mer om vårt hav här i länet? Kanske följa med på sälsafari? Eller delta i seminarium och studiebesök? Då ska du gå med i vår Naturskyddsföreningen i Västernorrlands Havsgrupp! Naturskyddsföreningen sitter även med i flera av de vattenråd som finns inom länet. Vi jobbar också med frågor som rör våra stora älvar och svarar på remisser om fiskodling och vattenkraft.
Kontakt: Christer Borg, Näsåker

Skog

I länet finns en skogsgrupp bestående av medlemmar från alla Naturskyddsföreningens kretsar i länet. En del av oss är mycket aktiva, andra mer allmänt intresserade. Vi jobbar med inventering och opinionsbildning och tycker att hänsynen till naturen och den biologiska mångfalden behöver förbättras avsevärt i länets skogar.
Kontakt: Lasse Bengtsson, Sollefteå

Lite mer om skogsgruppens arbete

Rovdjur

Föreningen delar tillsammans med Ångermanlands och Medelpads ornitologiska föreningar och Rovdjursföreningen på en plats i länets Viltförvaltningsdelegation. Här samverkar vi med andra intressen i frågor som rör rovdjur och övrigt vilt.
Kontakt: Maria Danvind, Sollefteå

Trafik- och planfrågor

Länsförbundet svarar tillsammans med länets kretsar på remisser om trafikärenden och vi försöker även vara aktiva i kommunernas översiktsplanering.
Kontakt: Björn Abelsson, Sundsvall

Mångfald och integration

Vi har en ambition att delta på vårt sätt i arbetet med att välkomna nya svenskar in i samhället och föreningslivet. Bland annat medverkar vi i projekt tillsammans med andra föreningar.
Kontakt: Sara SUN Nordlinder, Härnösand

Energi- och klimatfrågor

Framförallt jobbar vi här med opinionsbildning på olika sätt. Vi deltar också som remissinstans när strategiska dokument ska skrivas av t ex länsstyrelsen.
Kontakt: Susanne Rantakokko, Sollefteå