Sedan 2015 har Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen och Västernorrland ett eget kansli.
Syftet med de lokala kanslierna är att stärka engagemang och påverkansarbete i hela Sverige.

 

Här är vi som jobbar på kansli Mitt:

Maria Danvind
verksamhetsutvecklare med fokus på skogsfrågor

maria.danvind@naturskyddsforeningen.se
073-275 17 36

Katja Kristoffersson
verksamhetsutvecklare med fokus på kommunikation och sociala medier

katja.kristoffersson@naturskyddsforeningen.se
070-783 06 63

 

Kontakta oss gärna!