Kontaktuppgifter

Ordförande: Staffan Landström, Örnsköldsvik
stala.ibacken(at)gmail.com
073-401 04 72

Vice ordförande: Björn Abelsson, Sundsvall-Ånge
bjorn.abelsson(at)telia.com
070-319 38 84

Klicka här för övriga styrelseledamöter: Kontaktuppgifter styr. LfY 2022