Styrelsen

Länsförbundets styrelse 2020-21

Ordförande: Björn Abelsson, Sundsvall-Ånge

bjorn.abelsson(y)telia.com Tel. 070-319 38 84

Vice ordförande: Staffan Landström, Örnsköldsvik

stala.ibacken(y)gmail.com Tel. 073-401 04 72

Sekreterare: Ylva Eriksson, Sundsvall-Ånge

ylva(y)yler.se Tel. 073-069 88 29

Kassör: Jörgen Eriksson, Höga Kusten-Ådalarna

negroj1951(y)gmail.com Tel. 070-341 85 33

Lasse Bengtsson, Höga Kusten-Ådalarna

regulus(y)telia.com Tel. 073-800 71 72

Susanne Rantakokko, Höga Kusten-Ådalarna

srantakokko(y)hotmail.se Tel. 073-026 14 43

Brita Wessinger, Höga Kusten – Ådalarna

brita.wessinger(y)gmail.com Tel. 073-073 49 48

Andro Stenman, Örnsköldsvik

andro.stenman(y)hkust.se Tel. 070-608 26 23

 

Suppleanter

David Rocksén, Örnsköldsvik

Christer Borg, Höga Kusten-Ådalarna

 

Valberedning

Jan Bengtson, Sundsvall-Ånge. jan_bengtson(y)hotmail.com Tel. 070-690 22 18

Kjell Johansson, Härnösand