”Svenska politiker sviker när världen står i lågor”

foto: Joanne Francis/Unsplash

Naturskyddsföreningen och flera andra organisationer på DN Debatt 19/8

Politikernas förslag om sänkta bensinskatter och återbäring till stora el­förbrukare innebär att den svenska klimatpolitiken förs bakåt i stället för framåt. Nu måste resten av val­rörelsen handla om att tala klarspråk om vilka ­åtgärder som krävs som förbud mot fossila bränslen och ökat skydd av skog, ­skriver företrädare för elva klimat- och miljöorganisationer.

I våras dog uttorkade fåglar av hettan i Indien. Nu i sommar har hundratals fågelungar dött i Italien och Spanien på grund av överhettning. Över 100 miljoner människor i USA har inte kunnat gå ut på grund av den extrema värmen under sommaren. Södra Europa har drabbats av återkommande extrema värmeböljor denna sommar med skördebortfall, hälsoproblem och omfattande skogsbränder. De höga temperaturerna leder också till uteblivna skördar världen över. FN varnar för att omfattande svält hotar.

Det är oerhört viktigt att politiker nu, i denna valrörelse, talar klarspråk om att vi befinner oss i en klimatkris som får mycket större konsekvenser för hela världen än vad coronakrisen haft.

Följande grundläggande åtgärder måste genomföras för att Sverige ska ta sitt ansvar i klimatkrisen:

1.Det behövs ett klimatpolitiskt ramverk som lever upp till Parisavtalet. 

Sveriges rådande klimatpolitik med sikte på nettonollutsläpp 2045 innebär att vi inte kommer att leva upp till Parisavtalet. Vi behöver nå nollutsläpp tidigare. Därför behövs en nationell utsläppsbudget baserad på Paris­avtalets 1,5-gradersmål, som håller sig inom det utsläppsutrymme angivet av den globala koldioxidbudget som FN:s klimatpanel IPCC tagit fram.

2.Det behövs en grundläggande omställning av hela transportsektorn. 

Ett flertal rapporter har visat att transporterna med bil, lastbil och flyg måste minska väsentligt för att klimatmålen ska nås. Det räcker inte med bränslebyte. En betydande del av särskilt den stadsnära persontrafiken behöver med olika styrmedel föras över från biltrafik till gång, cykel och kollektivtrafik. Omfattande och tidiga satsningar krävs för järnvägsnätet inklusive stambanorna. Flyget måste minska kraftigt eftersom omställningen till el och hållbara drivmedel inte kommer att ske tillräckligt snabbt. Därutöver måste flyget ta ansvar för hela sin klimatpåverkan.

3.Industrin måste ställa om till fossil­frihet genom fossilbränsle­förbud och snabbare utfasning av gratis tilldelade utsläppsrätter. 

Ett förbud mot att använda fossila bränslen bör instiftas i lag under kommande mandat­period och gälla senast 2030. Svenska EU-parlamentariker, ministrar och riksdagsledamöter bör driva på inom EU för att EU:s handel med utsläppsrätter (ETS) ska skärpas i flera olika delar. ETS-systemet måste vid sidan av ländernas övriga åtaganden om utsläppsminskningar uppnå en minskning på minst 70 procent till 2030 jämfört med 2005 för att vara i linje med 1,5-gradersmålet.

4.Skyddet av våra skogar måste stärkas för ökad kollagring och friska ekosystem. 

Klimatförändringarna utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, som i sin tur har en avgörande betydelse för vår förmåga att klara klimatförändringarna. Levande skogar är också vitala för många människors kultur och försörjning, inte minst för rennäringen i Sápmi. Att värna om kollagret i friska ekosystem som skogar är ett av våra närmast stående medel för att bekämpa en ökning av klimatförändrande växthusgaser i vår atmosfär. För att klara miljömålen, säkra våra ekosystem och mildra effekterna av klimatförändringarna måste Sverige skydda minst 30 procent av våra skogar på representativ landskapsnivå och utveckla ett mer naturnära och hänsynsfullt skogsbruk.

5.Den folkliga delaktigheten och tillgången till information om klimat och miljö behöver främjas. 

För att lyckas påskynda klimatomställningen krävs att nästa regering tar fram konkreta åtgärder för folkbildning, utbildning och allmänhetens medverkan – i enlighet med vad Sverige åtagit sig genom artikel 12 i Parisavtalet. Insatsen bör bland annat involvera studieförbund och folkhögskolor, grund- och gymnasieskolor samt civilsamhället.

Före valet i höst behöver samtliga partier ge tydliga besked om var de står i dessa avgörande frågor och visa väljarna att de är beredda att ta det ansvar som vår välfärd, trygghet och försörjning behöver.

Undertecknat av:

Tove Ahlström, vd, Global utmaning

Erika Bjureby, Sverigechef, Greenpeace

Pia Björstrand, talesperson, Klimat­aktion

Alexandra Davidsson, generalsekreterare, föreningen Medveten konsumtion

Frida Berry Eklund, talesperson, Våra barns klimat

Anna Jonsson och Gunnar Lind, medgrundare, tankesmedjan New ­Weather Sverige

Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF Sverige

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Maria Soxbo och Emma Sundh, medgrundare, Klimatklubben

Torbjörn Vennström, ordförande, Klimatriksdagen

Nastaran Zargari, Jordens vänner

 

 

Kretskonferens – Kickoff

Länsförbunden i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen bjuder in till årets kretskonferens på Lappudden, Höga Kusten.

26-28 augusti 2022

Anmäl dig här! 

PROGRAM (kan komma att ändras)

fredag 26/8
Ankomst, middag och trevlig samvaro

lördag 27/8
Förmiddag: 
Utflykt till Bönhamns fiskeläge med lunch ute

Eftermiddag: 
Föreningsföryngring med Kristina Ernehed

söndag 28/8
Natursnokar – vi startar upp på nytt!
Lunch och avslut

Hela konferensen är gratis för dig som är medlem och du kan söka reseersättning från ditt länsförbund!

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller!
OBS! Sista anmälningsdatum är 13 augusti.

Är du inte medlem ännu? Gå in här och bli det för 30kr/månad:
https://www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/bli-medlem/

 

UPPDATERING: Forskningsresan är i dagsläget fulltecknad

Även i år har det varit oerhört högt tryck på platserna och vi är glada att se att så många vill delta! Samtidigt är det tråkigt för er som inte får plats. Vi har ett begränsat antal platser och det var först till kvarn som gällde. Nu finns det möjlighet att skriva upp sig på en reservlista, det är mycket möjligt att det blir platser lediga längre fram.

Om du vill stå med på reservlistan gör du det genom att fylla i formuläret här:
TILL RESERVLISTAN
Även här kommer först till kvarn att gälla.

Vi vill även tipsa om andra vandringar och kurser i Jämtland och Norrbotten i sommar, läs mer här!
/ Samordningsgruppen

Nu har anmälan till 2022 års Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker öppnat!

Fläckporing är en rödlistad vedsvamp som växer på gammal kärnved av tall. En häftig art att leta efter vid inventering i tallnaturskogar med död ved. På Forskningsresan lär vi oss av varandra! Foto: Helena Björnström

Den 25–30 juli samlas vi i Torpshammar, Bodaborg i Västernorrland. Här har vi tillgång till mat, logi och samlingslokal. Även i år är antalet platser begränsat till 50.

Anmäl dig HÄR.

(mer…)

Forskningsresan till Västernorrland i sommar!

Senaste Forskningsresan ägde rum 2019 i skogarna kring Ljungdalen i nordvästra Härjedalen, Jämtlands län. År 2020 och 2021 arrangerades ingen resa på grund av pandemin. För dig som deltar på Forskningsresan finns många underbara naturupplevelser att njuta av. 
Foto: Helena Björnström

Det blir en Forskningsresa i Naturvårdens Utmarker i år! Årets upplaga går av stapeln i Västernorrlands län under v. 30 (25/7 – 30/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar 1 juni. Du är då välkommen att anmäla dig. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller, därefter reservlista.

(mer…)

Välkomna till årets länstämma!

söndag 8 maj kl 10.00

Brynge kulturområde

Sidensjö, Örnsköldsvik

Utöver årsmötet blir det lunch och visning av det fina kulturområdet med bland annat linmuseet som har en unik vattendriven linmangel!

Anmäl dig senast 2 maj till Maria Danvind!
– ange eventuella matallergier i anmälan

 

 

Här hittar du dagordning och övriga årsmöteshandlingar:

Kallelse till länsstämma 2022 + dagordning
Förslag Stadgar 2022
Länsförbundet valberedningens förslag 2022
Verksamhetsberättelse LfY 2021
Verksamhetsplan LfY 2022

 

 

Välkomna till årets kretskonferens!

På Camp Viking i Gällö 20-21 november

Temat för konferensen är
Valet 2022 – miljöpolitik i glesbygd

Funderar du på hur vi i Naturskyddsföreningen kan jobba med valfrågor som är aktuella i din lilla avkrok av Sverige? Känns det som att ingen lyssnar på vad vi har att säga på den norrländska landsbygden? Då tycker vi att du ska vara med oss och ta fram ett skräddarsytt valarbete som fokuserar på just detta.

Klicka här för mer information och anmälan!