Yttranden

Vindkraft Kärmsjöhöjden Sollefteå

På Kärmsjöhöjden norr om Junsele i Sollefteå kommun, vill Nordanvind Vind AB anlägga 22 vindkraftverk. En tillståndsansökan har lämnats in till länsstyrelsen, men så sent som i mars 2013 har inte ansökan prövats ännu. Sollefteå kommun har inte meddelat sitt godkännande (veto) till projektet som strider mot kommunens översiktsplan för vindbruk.

Problemen som Naturskyddsföreningen ser det är främst tätheten av kungsörnsrevir i området. Läs vårat yttrande på ansökan – Se menyn.

 

Vindkraft Björnlandshöjden, Härnösands och Kramfors kommuner

Här lämnade SCA  in sin tillståndsansökan till länsstyrelsen den 21 december 2012. Projektet är ett samarbete med E.ON Vind. Naturskyddsföreningen har yttrat sig i samrådsskedet – Se menyn.

Vindkraftparken ligger i Härnösands och Kramfors kommuner. Viksjö samhälle ligger cirka 7 km sydväst om vindparkens sydligaste del medan Storvattnet ligger ca 5 km norr om vindparken. Under processens gång har området minskat från 30 till 25 km2 och antalet verk har minskat från 60-70 till 55 stycken. Den ansökta maximala totalhöjden är dock fortfarande 220 meter.

För mer information om projektet se SCA:s hemsida: http://www.sca.com/sv/vind/Vindparker/EON/Bjornlandshojden/