Miljövänliga veckan!

Vill du ordna EKOfika eller hjälpa oss med butikskontroll? Miljövänliga Veckan har Byt till eko som tema för tredje och sista året. Kaffe och macka står i centrum i år och vi hoppas att så många kretsar som möjligt vill bjuda in till ekofika! Butiksundersökning av utbudet av ekologiskt matbröd i butikerna är en annan aktivitet, utmärkelsen […]

Läs mer

Kallelse till länsstämma 2015!

9 maj 10:00 Länsstämma Köpmanholmen, Örnsköldsvik Samling vid Bruksmuseet. Läs mer om hur du hittar dit! Dagordningen kan du läsa här! Efter lunch görs en guidad vandring i det kommunala naturreservatet Herrgårdsparken. Ansvarig: Andro Stenman, ordf i Övikskretsen. Anmälan till andro.stenman@hkust.se eller 070-608 26 23.

Läs mer

SUNDSVALLSKRETSEN PÅVERKAR KOMMANDE PLAN FÖR FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD

Många kommuner runtom i landet bland annat Sundsvall tar nu fram egna kommunala planer för naturvård och friluftsliv. Planen kommer bland annat att innehålla konkreta åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden i kommunens olika naturtyper t ex ängar, sydväxtberg, ravinområden, gammelskogar, fågellokaler. Naturskyddsföreningen i Sundsvall-Ånge + några botaniska föreningar lämnade vid upptaktsträffen in synpunkter […]

Läs mer

Inför miljövänliga veckan!

Sundsvall Lördagen den 6 september kl 10.00 -15.30 Välkomna till en fullspäckad dag i Sundsvall med gott fika, trevliga människor och viktiga fakta! Under dagen får du alla verktyg du behöver för att göra en bra kampanj i din kommun. Läs mer!  

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGEN BLIR SKOGSÄGARE!

Naturskyddsföreningen har kretsar ute i de flesta kommuner i landet samt länsförbund i alla län. Länsförbundet i Västernorrland består av ledamöter från alla kretsar utom från Timråkretsen. Så om någon naturvän i Timrå känner för att vara med i Länsförbundet så bör ni meddela detta till kretsens ordförande Bengt-Göran Norlin. Det är intressant och lärorikt […]

Läs mer