Vad hittar du på hemsidan?

Under fliken ”styrelsen” hittar du, förutom styrelsens sammansättning, föreningens stadgar, hur man söker bidrag samt vilka som fått länets miljöpris genom åren. Under ”länet runt” finns tips på aktiviteter i de olika kretsarna, länkar till kretsarna samt Timråkretsens tidning ”Natur-likt” som du kan läsa direkt på nätet! ”Vi tycker” innehåller yttranden där länsförbundet har uttalat […]

Läs mer

Skogsinventeringskurs 27-28 augusti

Inventering i Björkvattnet. Foto: Maria Danvind

Lär dig några användbara signalarter och hur man känner igen skyddsvärd skog. Inga förkunskaper krävs. Vi håller till i Sollefteå-trakten. Kursen är öppen för alla medlemmar i länet, men max 15 deltagare. Anmälan senast 22 augusti till kursledaren Lasse Bengtsson (regulus@telia.com; 0620-24119, 073-8007172) eller Kansli Mitt (maria.danvind@naturskyddsforeningen.se; 073-275 17 36).

Läs mer

Miljövänliga veckan!

Vill du ordna EKOfika eller hjälpa oss med butikskontroll? Miljövänliga Veckan har Byt till eko som tema för tredje och sista året. Kaffe och macka står i centrum i år och vi hoppas att så många kretsar som möjligt vill bjuda in till ekofika! Butiksundersökning av utbudet av ekologiskt matbröd i butikerna är en annan aktivitet, utmärkelsen […]

Läs mer

Kallelse till länsstämma 2015!

9 maj 10:00 Länsstämma Köpmanholmen, Örnsköldsvik Samling vid Bruksmuseet. Läs mer om hur du hittar dit! Dagordningen kan du läsa här! Efter lunch görs en guidad vandring i det kommunala naturreservatet Herrgårdsparken. Ansvarig: Andro Stenman, ordf i Övikskretsen. Anmälan till andro.stenman@hkust.se eller 070-608 26 23.

Läs mer

SUNDSVALLSKRETSEN PÅVERKAR KOMMANDE PLAN FÖR FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD

Många kommuner runtom i landet bland annat Sundsvall tar nu fram egna kommunala planer för naturvård och friluftsliv. Planen kommer bland annat att innehålla konkreta åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden i kommunens olika naturtyper t ex ängar, sydväxtberg, ravinområden, gammelskogar, fågellokaler. Naturskyddsföreningen i Sundsvall-Ånge + några botaniska föreningar lämnade vid upptaktsträffen in synpunkter […]

Läs mer

Inför miljövänliga veckan!

Sundsvall Lördagen den 6 september kl 10.00 -15.30 Välkomna till en fullspäckad dag i Sundsvall med gott fika, trevliga människor och viktiga fakta! Under dagen får du alla verktyg du behöver för att göra en bra kampanj i din kommun. Läs mer!  

Läs mer