NATURSKYDDSFÖRENINGEN BLIR SKOGSÄGARE!

Naturskyddsföreningen har kretsar ute i de flesta kommuner i landet samt länsförbund i alla län. Länsförbundet i Västernorrland består av ledamöter från alla kretsar utom från Timråkretsen. Så om någon naturvän i Timrå känner för att vara med i Länsförbundet så bör ni meddela detta till kretsens ordförande Bengt-Göran Norlin.
Det är intressant och lärorikt att vara med i länsförbundet som har kvällsmöten ungefär varannan månad på hotell Höga Kusten i Kramfors. Jordbruk, skogsbruk, rovdjur, energi- och klimatfrågor diskuteras livligt. Våren 2012 ordnade länsförbundet t ex ett välbesökt seminarium på Söråkers Folkets Hus om länets klimatstrategi med bl a riksfordföranden Mikael Karlsson, SCA, Länsstyrelsen, LRF med flera vilket resulterade i en utförlig pdf-rapport. Hör av dig per mail till undertecknad om du vill ha rapporten. Nu följer länsförbundet upp energi- och klimatfrågorna vid sina mötena.
Länsförbundet har även mycket nära kontakt med rikskansliet i Stockholm och så kallade länsordförandekonferenser ordnas flera gånger om året. Christer Borg i Näsåker är ledamot av riksstyrelsen inom Naturskyddsföreningen, ordförande i ”Älvräddarna” och sitter även med i länsförbundets styrelse i Västernorrland. Christer deltog som representant för länsförbundet nyligen i länsordförandekonferens där man diskuterade revidering av ”jaktpolicyn” och GMO-policyn” samt nytt policy för ”gruvor och mineraler”. Mikael Karlsson tog upp riktlinjer för verksam- heten närmaste åren medan generalsekretere Svante Axelsson uppmanade till mobilisering inför valet till Europaparlamentet. Han menade att EU i vissa frågor ligger före Sverige vad gäller natur- och miljöfrågor.
Länsförbunden i Jämtland-Härjedalen och Västernorrland har täta kontakter nu under våren inför starten av ett gemensamt regionkansli från 1 januari 2015 med en tjänst på 70 procent av heltid. Styrelserna i båda länsförbunden diskuterar vid vårens träffar angelägna arbetsuppgifter för ett sådant regionkansli och tar tacksamt emot synpunkter på vad regionkansliet helst bör syssla med för uppgifter. Tjänsten kommer att utlysas under hösten 2014 och alla intresserade kan söka denna onekligen stimulerande arbetsuppgift för en naturvän.
En naturvårdsintresserad person, Ingeborg Strangell, har i testamente skänkt skogsfastigheter i Jämtland, Medelpad och Hälsingland till Naturskyddsföreningen! I vårt län handlar det om obebyggda skogsfastigheten Nordanede 1:114 i Torp socken i närheten av sjön Leringen med 68 hektar produktiv skog, 2 hektar impediment och 2 hektar ”övrig mark” (troligen inäga) med taxeringsvärde på 1.1 miljoner kronor. Två nyare hyggen finns som avverkningsanmäl- des 1995 och är på 8 respektive 6 hektar och numera planterade. En bäckmiljö är angiven som ”objekt med naturvärde” (snäppet under nyckelbiotop).
Länsförbundets årsmöte äger rum i finaste vårtid lördag 17 maj på Torpshammars vackra herrgård vid stranden av älven Ljungan. Dit är medlemmar i Naturskyddsföreningen välkomna. Anmälan och info till lisbeth.jakobsson@naturskyddsforeningen.se  Efter årsmötet åker vi ut och ser på vår nya skog tillsammans med Fränstabon Tryggve Hedtjärn som representerar Naturskyddsföreningen i den stiftelse som ska sköta om vår skogsfastighet.

Jan-Olof Tedebrand
jan-olof.tedebrand@telia.com

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.