Kallelse till länsstämma 2015!

9 maj 10:00 Länsstämma Köpmanholmen, Örnsköldsvik Samling vid Bruksmuseet. Läs mer om hur du hittar dit! Dagordningen kan du läsa här! Efter lunch görs en guidad vandring i det kommunala naturreservatet Herrgårdsparken. Ansvarig: Andro Stenman, ordf i Övikskretsen. Anmälan till andro.stenman@hkust.se eller 070-608 26 23.

Läs mer

Riksdagspartierna och miljön

Enligt SOM-institutets undersökning 2013 är miljöförstöring och klimatförändring det som oroar oss svenskar mest. Redan nu märks global glaciärsmältning, stigande havsnivåer och extrema väderförhållanden. Naturligtvis medför det stora kostnader för de områden som drabbas. Även här i Sverige har vi upplevt stormar, skogsbränder och översvämningar. Trots detta för miljöfrågan en mycket undanskymd roll i valrörelsen. […]

Läs mer