Vad hittar du på hemsidan?

Under fliken ”styrelsen” hittar du, förutom styrelsens sammansättning, föreningens stadgar, hur man söker bidrag samt vilka som fått länets miljöpris genom åren. Under ”länet runt” finns tips på aktiviteter i de olika kretsarna, länkar till kretsarna samt Timråkretsens tidning ”Natur-likt” som du kan läsa direkt på nätet! ”Vi tycker” innehåller yttranden där länsförbundet har uttalat […]

Läs mer

Tack Karin!

Vid länsstämman i Näsåker den 14 maj avtackades Karin Johansson efter sina 15 år i länsförbundets styrelse. Karin har bidragit med stor drivkraft, bland annat i frågor som Handla miljövänligt, rovdjur och nu senast TTIP.

Läs mer

Kallelse till länsstämma 2015!

9 maj 10:00 Länsstämma Köpmanholmen, Örnsköldsvik Samling vid Bruksmuseet. Läs mer om hur du hittar dit! Dagordningen kan du läsa här! Efter lunch görs en guidad vandring i det kommunala naturreservatet Herrgårdsparken. Ansvarig: Andro Stenman, ordf i Övikskretsen. Anmälan till andro.stenman@hkust.se eller 070-608 26 23.

Läs mer

Klimat- och energikväll i Timrå

Länsförbundets välbesökta  klimat- och energikväll i Timrå refereras i  Sundsvalls Tidning 27/11 i stort uppslagen artikel på en halvsida med rubriken “Naturskyddsföreningen bjöd in till klimatkväll”. Vår föredragshållare, klimat- och energistrategen Mats Bäck från länsstyrelsen, visade bland annat diagram över hur våra egna svenska utsläpp minskat sedan 1990 medan utsläppen i andra länder beroende på […]

Läs mer

Välkommen på kurs om vindkraft på rätt plats i Västernorrland

VINDKRAFT PÅ RÄTT PLATS är kursen för alla som vill påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet. Kursen arrangeras av Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Den utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande inställning, att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och bli oberoende av fossila energikällor.  Läs mer!

Läs mer

Nya styrelsen efter årsmötet!

Här kommer en bild på den nyvalda styrelsen i länsförbundet. Göran Hådén är fotografen. Fr vänster uppifrån ser man Andro Stenman, Jan-Olof Tedebrand, Susanne Rantakokko, Lisbeth Jakobsson, Maria Danvind, Lasse Bengtsson. Nerifrån vänster: Karin Johansson, Sara Friberg. Saknas gör David Rocksén och Christer Borg. // Maria Vilka som ingår i styrelsen kan du läsa på […]

Läs mer