Föredrag och diskussion om handelsavtalet mellan USA och EU!

Välkommen till föredrag och diskussion om Transatlantic Trade and Investment Partnership ( TTIP ), det handelsavtal mellan USA och EU som nu förhandlas i EU kommissionen. Parternas önskemål är att avtalet inte endast ska gälla tullar och avgifter utan också fördjupa regelsamarbetet kring bl.a. miljölagar, konsumentskydd, energi- och råvarufrågor och fackliga och sociala rättigheter, områden […]

Läs mer