Länsförbundet Västernorrlands miljöpris 2015

Jan-Olof Tedebrand har tilldelats Länsförbundet Västernorrlands miljöpris 2015. Prisutdelare var länsförbundets ordförande Susanne Rantakokko. Motiveringen lyder: ”För uthålliga och utomordentliga insatser för naturvården. Du är en riktig inspiratör!” Lisbeth Jakobsson, ordförande i Sundsvall-Ångekretsen säger följande om Jan-Olof: ”Länsförbundets miljöpris tilldelades i år Jan-Olof Tedebrand. Under många år var han aktiv i Länsförbundet men avgick i våras. […]

Läs mer

Miljövänliga veckan!

Vill du ordna EKOfika eller hjälpa oss med butikskontroll? Miljövänliga Veckan har Byt till eko som tema för tredje och sista året. Kaffe och macka står i centrum i år och vi hoppas att så många kretsar som möjligt vill bjuda in till ekofika! Butiksundersökning av utbudet av ekologiskt matbröd i butikerna är en annan aktivitet, utmärkelsen […]

Läs mer

Starta en studiecirkel om skräpet i havet!

”Haven håller på att förvandlas till stora undervattensdeponier, en slutdestination där skräpet blir kvar för all överskådlig framtid.” (ur Rapport från Kusträddarna 2014, Håll Sverige Rent) Studiefrämjandet har tagit fram en ny handledning för er som vill starta en studiecirkel om skräpet i våra hav. Du hittar handledningen här Studiehandledning Marint skräp Eller varför inte ordna […]

Läs mer

Debattartikel om gruvor

Läs Johanna Sandahls debattartikel i Dagens Samhälle om exploatering av alunskiffer och medföljande miljöproblem! I vårt grannlän Jämtland finns flera fyndigheter av alunskiffer som trots kompakt motstånd från berörda kommuner undersöks just nu. Inga brytningstillstånd finns ännu i Jämtland. Läs debattartikeln  

Läs mer

SUNDSVALLSKRETSEN PÅVERKAR KOMMANDE PLAN FÖR FRILUFTSLIV OCH NATURVÅRD

Många kommuner runtom i landet bland annat Sundsvall tar nu fram egna kommunala planer för naturvård och friluftsliv. Planen kommer bland annat att innehålla konkreta åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden i kommunens olika naturtyper t ex ängar, sydväxtberg, ravinområden, gammelskogar, fågellokaler. Naturskyddsföreningen i Sundsvall-Ånge + några botaniska föreningar lämnade vid upptaktsträffen in synpunkter […]

Läs mer