Klimat- och energikväll i Timrå

Länsförbundets välbesökta  klimat- och energikväll i Timrå refereras i  Sundsvalls Tidning 27/11 i stort uppslagen artikel på en halvsida med rubriken “Naturskyddsföreningen bjöd in till klimatkväll”. Vår föredragshållare, klimat- och energistrategen Mats Bäck från länsstyrelsen, visade bland annat diagram över hur våra egna svenska utsläpp minskat sedan 1990 medan utsläppen i andra länder beroende på […]

Läs mer

Hur fortskrider Västernorrlands klimat– och energiplan?

Tisdagen den 25 november kl 19.00, Inbetween i Timrå centrum. Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland undrar hur arbetet med klimat- och energiplanen fortskrider. Vi anordnar därför den här informationskvällen och bjuder in projektledaren på Energikontoret David Tengerström och Mats Bäck från Länsstyrelsen att berätta hur arbetet fortsätter. Frågor kring klimat, energi och biologisk mångfald är högaktuella i […]

Läs mer

Välkommen på kurs om vindkraft på rätt plats i Västernorrland

VINDKRAFT PÅ RÄTT PLATS är kursen för alla som vill påverka vindkraftsutbyggnaden i kommunen eller länet. Kursen arrangeras av Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Den utgår från Naturskyddsföreningens grundläggande inställning, att vindkraft är en förnybar energikälla som måste byggas ut om Sverige ska kunna avveckla kärnkraften och bli oberoende av fossila energikällor.  Läs mer!

Läs mer

klimat- och energiseminarium

År 2012 inbjöd Naturskyddsföreningens länsförbund till ett klimat- och energiseminarium tillsammans med Studiefrämjandet i Söråkers Folkets hus, med stöd av länsstyrelsen och Timrå kommun.  Den 25 november redovisar projektledare inom Energikontor Västernorrland David Tengerström, Kommunförbundet och energi- och klimatstrateg Mats Bäck från Länsstyrelsen, hur   arbetet inför kommande klimat- och energikriser pågår, på Inbetween i Timrå. […]

Läs mer

Lästips om ekonomi

Lästips om vår tids stora fråga: frågan om hur vi når en hållbar grön ekonomi, med utrymme för både människan och den natur vi lever i och av. Inte minst på begreppet grön tillväxt. På bred front hyllas grön tillväxt som den väg som kan ge oss både fortsatt mänskligt välmående och en lösning på miljöproblemen, utan […]

Läs mer

Riksdagspartierna och miljön

Enligt SOM-institutets undersökning 2013 är miljöförstöring och klimatförändring det som oroar oss svenskar mest. Redan nu märks global glaciärsmältning, stigande havsnivåer och extrema väderförhållanden. Naturligtvis medför det stora kostnader för de områden som drabbas. Även här i Sverige har vi upplevt stormar, skogsbränder och översvämningar. Trots detta för miljöfrågan en mycket undanskymd roll i valrörelsen. […]

Läs mer