Debattartikel om gruvor

Läs Johanna Sandahls debattartikel i Dagens Samhälle om exploatering av alunskiffer och medföljande miljöproblem! I vårt grannlän Jämtland finns flera fyndigheter av alunskiffer som trots kompakt motstånd från berörda kommuner undersöks just nu. Inga brytningstillstånd finns ännu i Jämtland. Läs debattartikeln  

Läs mer

Hur fortskrider Västernorrlands klimat– och energiplan?

Tisdagen den 25 november kl 19.00, Inbetween i Timrå centrum. Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland undrar hur arbetet med klimat- och energiplanen fortskrider. Vi anordnar därför den här informationskvällen och bjuder in projektledaren på Energikontoret David Tengerström och Mats Bäck från Länsstyrelsen att berätta hur arbetet fortsätter. Frågor kring klimat, energi och biologisk mångfald är högaktuella i […]

Läs mer