Höstkonferensen 2013

Miljön och jobben – två utmaningar, en lösning.

I tvåhundra år har vi varit beroende av kol. Nu måste vi minska kolutsläppen med minst 3 % varje år för att bli klimatneutrala år 2050. Argumenten för klimatpolitiken finns. Tekniken finns. Representanter från näringsliv och fackföreningar börjar inse att en förändring krävs och att det inte är ett hinder utan kan istället ge konkurrensfördelar. Det ger plus både till ekonomin och sysselsättningen.
Hälsokostnaderna för miljöföroreningar är idag stora men syns inte. Bara luftföroreningar gör hundratusentals sjuka i Europa med ett bortfall av en miljon arbetsdagar varje år. Kemikalieinstitutet har räknat ut att kadmium orsakar benbrott för 4 miljarder varje år. Det kostar att förstöra miljön och omställningen ger jobb!
Politiker måste skapa förutsättning till en omställning som ändrar kurs. Det ska vara lönsamt och många talare ansåg att skatteväxling är bland annat vad som krävs. Omvandlingen måste sätta klimatet i fokus och inte tillväxten. Prof. Staffan Laestadius, KTH gav konkreta förslag till omvandling. En halvering av bilåkandet, en halvering av energiförbrukningen och en halvering av fossil bränsleanvändning är konkreta förslag för att nå CO2 målet. Genom att minska bilåkandet från 80 % till 60 % skulle kollektivtransporterna behöva fördubblas vilket också skulle ge en ökad sysselsättning. 5 % av skogsarealen skulle räcka för att producera 12 – 25000 vindkraftverk vilket skulle ge 70 – 140 TWh. Ett svenskt överskott på el kan exporteras till Europa.
Vågenergi kan komma att bli en stor tillgång till dagens förnybara energislag. Enligt fysikens lagar är vågkraften energieffektivare än vinden och kräver därmed färre verk och mindre materialåtgång.
Inbjudna fack och företag pratade om vikten till en grön omställning och ett socialt ansvarstagande. Riksbyggen, Preem, Skanska och representant från lantmännen har börjat klimatanpassa sina verksamheter så smått. Samarbete på alla nivåer behövs där också kommuner och forskningen ska finnas med. De 52 statliga verken måste ha ett hållbart företagande som måste in i de statliga bolagsverken framhöll statssekreteraren i finansdepartementet.
Det behövs politisk retorik för att övertyga medborgarna vad som måste göras. Skatteväxling är en möjlighet att skapa förutsättning till ett hållbart samhälle där det ska vara lönsamt att ställa om. Politikerna måste ta sitt ansvar. Vi får inte glömma att samhället är en del av natur.
http://www.naturskyddsforeningen.se/miljojobb

Lisbeth Jakobsson

Erbjudande om gratisprenumeration!

Erbjudande om gratisprenumeration!

Om du är SNF-medlem så kan du anmäla dig till en gratisprenumeration på tidningen ETC. Prenumerationen gäller 10 nummer och finns för max 300 medlemmar i länet, så först till kvarn…  
Anmälan med namn och postadress till Eigil Söderin: eigil.soderin@etc.se
Så här säger Eigil om tidningen: ”Dagens ETC är en oberoende nyhetstidning med en rödgrön ledarsida. På nyhetsplats strävar vi efter opartiskhet och saklighet precis som alla andra redaktioner. Det som skiljer oss från många andra tidningar är framförallt nyhetsvärderingen. Vi tycker att rättvise-, klimat- och miljöfrågor är viktiga bevakningsområden.”

Välkommna till Västernorrlands Länsförbund.

Vi är en sammanslutning av Naturskyddsföreningens lokaföreningar (kretsar) i Västernorrland och ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen.
Vår uppgift är att ha en övergripande kontakt med de regionala institutionerna i länet kring miljö- och naturskyddsfrågor.
Vi bevakar frågor som är av länsintresse och av övergripande natur. Föreningen anordnar utbildningar och exkursioner för länets kretsar. Länsförbundet har nätverk och arbetsgrupper på viktiga områden, bl.a. skog, havet och handla miljövänligt.