Höstkonferensen 2013

Miljön och jobben – två utmaningar, en lösning. I tvåhundra år har vi varit beroende av kol. Nu måste vi minska kolutsläppen med minst 3 % varje år för att bli klimatneutrala år 2050. Argumenten för klimatpolitiken finns. Tekniken finns. Representanter från näringsliv och fackföreningar börjar inse att en förändring krävs och att det inte […]

Läs mer

Erbjudande om gratisprenumeration!

Erbjudande om gratisprenumeration! Om du är SNF-medlem så kan du anmäla dig till en gratisprenumeration på tidningen ETC. Prenumerationen gäller 10 nummer och finns för max 300 medlemmar i länet, så först till kvarn…   Anmälan med namn och postadress till Eigil Söderin: eigil.soderin@etc.se Så här säger Eigil om tidningen: ”Dagens ETC är en oberoende […]

Läs mer

Välkommna till Västernorrlands Länsförbund.

Vi är en sammanslutning av Naturskyddsföreningens lokaföreningar (kretsar) i Västernorrland och ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen. Vår uppgift är att ha en övergripande kontakt med de regionala institutionerna i länet kring miljö- och naturskyddsfrågor. Vi bevakar frågor som är av länsintresse och av övergripande natur. Föreningen anordnar utbildningar och exkursioner för länets kretsar. Länsförbundet har nätverk […]

Läs mer