Arbetsuppgifter för Verksamhetsutvecklare vid Kansli Mitt

Verksamhet vid det Regionala kansliet Mitt Västernorrland och Jämtland-Härjedalen

Huvudsakliga arbetsuppgifter för verksamhetsutvecklare

(Beslutat av styrgruppen för Kansli Mitt 2019)

Information / kommunikation  

– Ta emot frågor från allmänheten och media, samt vid behov kanalisera dem till ansvariga eller specialkunniga inom NF.
– Kunna ge kretsar råd om informationsinsatser.
– Bistå kretsar och länsförbund med att komma igång med ny kommunikationsteknik, t ex Skype och sociala medier.
– Utveckla och underhålla länsförbundens hemsidor i samarbete med länsförbundens styrelser.
– Bistå länsförbundet och kretsarna med medlemsutskick.
– Om behov finns – bistå kretsar med att utnyttja information från Riks, t ex via Naturkontakt.
– Bistå länsförbundens styrelser med samordning av det regionala natur- och miljöarbetet.

Medlemsvård ochutbildning

– Bistå länsförbunden med start av nya kretsar och sammanslagningar av kretsar.
– Bistå kretsar med metoder att värva och aktivera medlemmar, starta arbetsgrupper, ordna medlemsmöten etc.
– Bistå länsförbunden och kretsar med att ordna workshops och kurser / studiecirklar (i samarbete med studieförbund).
– Bistå kretsar med att ordna aktiviteter för nysvenskar, barn och ungdomar och andra underrepresenterade grupper i föreningen.

Projekt
– På uppdrag av länsförbunden ansöka om projektmedel.
– Bistå länsförbund/kretsar med redovisning av projekt som Kansliet varit delaktigt i.

Representation
– På uppdrag av länsförbunden representera föreningen vid olika evenemang.