Rådslag i Umeå 18 januari

Vilken är Naturskyddsföreningens viktigaste utmaning? Vad är vår roll som miljörörelse? På riksstämman i juni ska föreningens verksamhetsriktlinjer för fyra år  framåt revideras. Alla medlemmar är välkomna att tycka till om  verksamheten. Rådslaget är gratis, lunch och fika ingår. Anmälan senast 10/1 på http://www.naturskyddsforeningen.se/radslag

Läs mer

Ny förening bildad mot fiskodling i Höga Kusten.

Fiskodlingar inom Höga Kusten har under decennier producerat tusentals ton regnbåge. 2013 behandlas ansökningar om betydande ökning av volymerna. Det innebär att mängderna avfall i form av regnbågsgödsel, foderrester och andra ämnen ökar dramatiskt och påverkar miljön ännu värre. Leif Olsson från naturskyddsföreningen i Sollefteå har deltagit i bildandet av interimsstyrelsen och sitter själv med […]

Läs mer

Miljöpriset 2013

Hans Bothorp och Susanne Rantakokko överlämnar 2013 års miljöpris till Elisabeth Nilsson. Foto: Lisbeth Jakobsson Miljöpriset 2013 delades ut till Elisabeth Nilsson i samband med Naturskyddsföreningens länsförbunds styrelsemöte på Hotell Höga Kusten den 25 november. Elisabeth Nilsson bor i Ljustorp i norra Medelpad. Hon har under många år varit ledare för hundratals utflykter i Mjällådalen […]

Läs mer

Höstkonferensen 2013

Miljön och jobben – två utmaningar, en lösning. I tvåhundra år har vi varit beroende av kol. Nu måste vi minska kolutsläppen med minst 3 % varje år för att bli klimatneutrala år 2050. Argumenten för klimatpolitiken finns. Tekniken finns. Representanter från näringsliv och fackföreningar börjar inse att en förändring krävs och att det inte […]

Läs mer

Erbjudande om gratisprenumeration!

Erbjudande om gratisprenumeration! Om du är SNF-medlem så kan du anmäla dig till en gratisprenumeration på tidningen ETC. Prenumerationen gäller 10 nummer och finns för max 300 medlemmar i länet, så först till kvarn…   Anmälan med namn och postadress till Eigil Söderin: eigil.soderin@etc.se Så här säger Eigil om tidningen: ”Dagens ETC är en oberoende […]

Läs mer

Välkommna till Västernorrlands Länsförbund.

Vi är en sammanslutning av Naturskyddsföreningens lokaföreningar (kretsar) i Västernorrland och ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen. Vår uppgift är att ha en övergripande kontakt med de regionala institutionerna i länet kring miljö- och naturskyddsfrågor. Vi bevakar frågor som är av länsintresse och av övergripande natur. Föreningen anordnar utbildningar och exkursioner för länets kretsar. Länsförbundet har nätverk […]

Läs mer