Välkommna till Västernorrlands Länsförbund.

Vi är en sammanslutning av Naturskyddsföreningens lokaföreningar (kretsar) i Västernorrland och ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen. Vår uppgift är att ha en övergripande kontakt med de regionala institutionerna i länet kring miljö- och naturskyddsfrågor. Vi bevakar frågor som är av länsintresse och av övergripande natur. Föreningen anordnar utbildningar och exkursioner för länets kretsar. Länsförbundet har nätverk […]

Läs mer