Länsförbundets årsmöte

äger rum på Torpshammars vackra herrgård vid stranden av älven Ljungan. Dit är medlemmar i Naturskyddsföreningen välkomna. Efter årsmötet åker vi ut och ser på länsförbundets ärvda skog tillsammans med Fränstabon Tryggve Hedtjärn som representerar Naturskyddsföreningen i den stiftelse som ska sköta om vår skogsfastighet. Lördag 17 maj kl 10.00 Alla medlemmar VÄLKOMNA Anmälan senast […]

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGEN BLIR SKOGSÄGARE!

Naturskyddsföreningen har kretsar ute i de flesta kommuner i landet samt länsförbund i alla län. Länsförbundet i Västernorrland består av ledamöter från alla kretsar utom från Timråkretsen. Så om någon naturvän i Timrå känner för att vara med i Länsförbundet så bör ni meddela detta till kretsens ordförande Bengt-Göran Norlin. Det är intressant och lärorikt […]

Läs mer

Sångsvan

[vimeo 89021592 w=500 h=281] Sångsvanarna har anlänt till länet tidigare än vanligt i år. Passa på att skåda de vackra fåglarna när det finns tillfälle. När flera grupper träffas uppstår ibland svandans! Film:Stig Carlsson, Timrå

Läs mer

Foto

Många medlemmar är idag utrustade med kamera när vi är ute i naturen. Ta chansen och visa dina bilder här på hemsidan. Mejla din bild till stig.outsidepix@gmail.com så kommer den förhoppningsvis med här på hemsidan. Gärna bilder som visar hur det ser ut i just din del av länet.

Läs mer

Rådslag i Umeå 18 januari

Vilken är Naturskyddsföreningens viktigaste utmaning? Vad är vår roll som miljörörelse? På riksstämman i juni ska föreningens verksamhetsriktlinjer för fyra år  framåt revideras. Alla medlemmar är välkomna att tycka till om  verksamheten. Rådslaget är gratis, lunch och fika ingår. Anmälan senast 10/1 på http://www.naturskyddsforeningen.se/radslag

Läs mer

Ny förening bildad mot fiskodling i Höga Kusten.

Fiskodlingar inom Höga Kusten har under decennier producerat tusentals ton regnbåge. 2013 behandlas ansökningar om betydande ökning av volymerna. Det innebär att mängderna avfall i form av regnbågsgödsel, foderrester och andra ämnen ökar dramatiskt och påverkar miljön ännu värre. Leif Olsson från naturskyddsföreningen i Sollefteå har deltagit i bildandet av interimsstyrelsen och sitter själv med […]

Läs mer

Miljöpriset 2013

Hans Bothorp och Susanne Rantakokko överlämnar 2013 års miljöpris till Elisabeth Nilsson. Foto: Lisbeth Jakobsson Miljöpriset 2013 delades ut till Elisabeth Nilsson i samband med Naturskyddsföreningens länsförbunds styrelsemöte på Hotell Höga Kusten den 25 november. Elisabeth Nilsson bor i Ljustorp i norra Medelpad. Hon har under många år varit ledare för hundratals utflykter i Mjällådalen […]

Läs mer

Höstkonferensen 2013

Miljön och jobben – två utmaningar, en lösning. I tvåhundra år har vi varit beroende av kol. Nu måste vi minska kolutsläppen med minst 3 % varje år för att bli klimatneutrala år 2050. Argumenten för klimatpolitiken finns. Tekniken finns. Representanter från näringsliv och fackföreningar börjar inse att en förändring krävs och att det inte […]

Läs mer