Natursnoksledarutbildning

Natursnokarna är Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet. Vi skulle önska att det finns flera intresserade som kunde ta med sig barn ut i naturen för att lära och ha kul .  Under året kommer ledarutbildningar att hållas runt om i landet. Läs mera på …….bilagan Kontakta natursnokarna@naturskyddsforeningen.se  eller lisbeth.jakobsson@naturskyddsforeningen.se  om du skulle vara intresserad.

Läs mer

Vindkraft och naturvård

Konflikter kan vid vindkraftsutbyggnad uppstå mellan naturvårds- och miljöintressen. För att höja kunskapsnivån vid vindkraftsfrågor erbjuder Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet alla att delta i ett projekt för att nå bästa möjliga lokalisering av vindkraftsverk. Mer info ……läs här  Medlemmar och icke medlemmar välkomna! Anmälan till: Per Jarnkvist 060-785 59 14, 070-291 86 66,  per.jarnkvist@studieframjandet.se Maria Danvind […]

Läs mer

Kartverktyget skyddad natur

Naturvårdsverket lanserar  det nya och förbättrade kartverktyget Skyddad natur. Ni hittar den på adressen  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/oppna-data/Skyddad-natur/ Även Natura  2000-områden finns i samma karttjänst. Beslut och skötselplan för reservaten och  registerblad för riksintressen för naturvård ska gå att öppna i tjänsten. Tyvärr  inte bevarandeplaner för Natura 2000-områden ännu, men det kanske kommer. Man kan även skapa kartor i  […]

Läs mer

Länsförbundets årsmöte

äger rum på Torpshammars vackra herrgård vid stranden av älven Ljungan. Dit är medlemmar i Naturskyddsföreningen välkomna. Efter årsmötet åker vi ut och ser på länsförbundets ärvda skog tillsammans med Fränstabon Tryggve Hedtjärn som representerar Naturskyddsföreningen i den stiftelse som ska sköta om vår skogsfastighet. Lördag 17 maj kl 10.00 Alla medlemmar VÄLKOMNA Anmälan senast […]

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGEN BLIR SKOGSÄGARE!

Naturskyddsföreningen har kretsar ute i de flesta kommuner i landet samt länsförbund i alla län. Länsförbundet i Västernorrland består av ledamöter från alla kretsar utom från Timråkretsen. Så om någon naturvän i Timrå känner för att vara med i Länsförbundet så bör ni meddela detta till kretsens ordförande Bengt-Göran Norlin. Det är intressant och lärorikt […]

Läs mer

Sångsvan

[vimeo 89021592 w=500 h=281] Sångsvanarna har anlänt till länet tidigare än vanligt i år. Passa på att skåda de vackra fåglarna när det finns tillfälle. När flera grupper träffas uppstår ibland svandans! Film:Stig Carlsson, Timrå

Läs mer

Foto

Många medlemmar är idag utrustade med kamera när vi är ute i naturen. Ta chansen och visa dina bilder här på hemsidan. Mejla din bild till stig.outsidepix@gmail.com så kommer den förhoppningsvis med här på hemsidan. Gärna bilder som visar hur det ser ut i just din del av länet.

Läs mer

Rådslag i Umeå 18 januari

Vilken är Naturskyddsföreningens viktigaste utmaning? Vad är vår roll som miljörörelse? På riksstämman i juni ska föreningens verksamhetsriktlinjer för fyra år  framåt revideras. Alla medlemmar är välkomna att tycka till om  verksamheten. Rådslaget är gratis, lunch och fika ingår. Anmälan senast 10/1 på http://www.naturskyddsforeningen.se/radslag

Läs mer