Länet runt

 

 

Du kan läsa mer på respektive krets hemsida!

Sundsvall/Ånge

Lördag 19 augusti
Oringsjö naturreservat, Näsåker
Länsgemensam aktivitet.

Timrå

Tisdagar 27 juni tom 8 augusti kl 18.00
Årets kvällsvandringar i Ljustorp startar!  Samling vid Ljustorps handel. Ta med fika!
Kontaktperson: Elisabeth Nilsson, tel 060-82079

Härnösand

Oringsjö naturreservat, Näsåker lördag den 19 augusti

 

Högakusten-Ådalarna

SLÅTTER PÅ SLÅTTERÄNGEN

Lördag       Vi samlas för vår årliga slåtter i Nordsjö by nordväst

29 juli         om Ramsele.

 Örnsköldsvik

LÖRDAG 19 AUGUSTI – Naturens dag vid Höglandssjön Föreningens jubileum – 40 år