Kansli Mitt

Foto: Ove Källström

 

Som en del av Naturskyddsföreningen Riks satsning ”Starkare länsförbund” har 10 regionala kanslier startat runtom i Sverige. I vår region Västernorrland – Jämtland – Härjedalen finns sedan slutet av mars 2015 en 70 %-ig tjänst med uppdrag att stötta kretsar och länsförbund i regionen.

Jag som fått uppdraget på regionkansliet heter Maria Danvind och bor i Björkåbruk utanför Sollefteå. Föreningens och min ambition är att vi så småningom genom projektbidrag kan bli flera på kansliet.

Länsförbunden i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen är mina uppdragsgivare och genom dom också kretsarna. Kansliets uppdrag så här långt kan lite luddigt uttryckas som verksamhetsutveckling, vilket kan innebära mycket… Bland annat att jobba för att flera medlemmar ska bli aktiva i föreningens arbete, fungera som stöd och bollplank för föreningens kontaktpersoner och hjälpa till att ordna utbildningar för föreningens medlemmar i regionen, samt på olika sätt stödja kretsarna i att kommunicera föreningens ståndpunkt i olika frågor. Information från regionkansliet kommer framöver att finnas på länsförbundens hemsidor.

Har du idéer om verksamhetsutveckling i föreningen, eller annat, så hör av dig till mig via kontaktformuläret här nere! Kontoret finns i Studiefrämjandets lokaler på FEKA-gården på Övergård i Sollefteå.

Jag ser verkligen fram emot att få jobba tillsammans med er medlemmar i båda länen och hoppas att jag kan inspirera er att fortsätta erat ideella engagemang. Ni är superviktiga!

Lite om mig

Mitt ideella engagemang i Naturskyddsföreningen började när jag flyttade hem till Sollefteå efter biologutbildning i Umeå, följt av boende och jobb i Gävle. Ett par år satt jag då med i styrelsen för Sollefteå-kretsen, deltog i kretsens aktiviteter och höll även i en del aktiviteter. Sedan 2002 har jag varit styrelseledamot i länsförbundet i Västernorrland, sedan 2009 som sekreterare.

Mina övriga förtroendeuppdrag inom naturskyddsföreningen är som representant i Regionala rovdjursgruppen vid länsstyrelsen i Västernorrland under 2004 – 2010, samt som naturvårdsorganisationernas representant i Viltförvaltningsdelegationen i Västernorrland under 2010 – 2014.

För mig är landsbygdens möjligheter självklara, vad gäller att bidra till en nödvändig omställning av vårat sätt att leva. Vi behöver bara bli lite bättre på att formulera och berätta hur. Jag tror också att människors ideella engagemang är det som driver omställningen i rätt riktning.

Mitt engagemang ligger inom allt som hör till föreningens utveckling, men jag har mest sakkunskap i frågor som har med skog, rovdjur och biologisk mångfald att göra.

Maria Danvind Naturskyddsföreningens kansli Region Mitt

Tel: 073-275 17 36.

E-post: mitt@naturskyddsforeningen.se

Postadress: Naturskyddsföreningen Kansli Mitt, Storgatan 136, 881 40 Sollefteå