Medborgarförslag om hyggesfritt skogsbruk till flera kommuner

Naturskyddsföreningens medlemmar i Västernorrland skickar in medborgarförslag som uppmanar kommunerna att gå över till ett mer hållbart skogsbruk.

”Alla människor borde ha tillgång till en riktig naturskog runt knuten”.

 

Med hjälp av Naturskyddsföreningen i Västernorrland har ett antal privatpersoner skickat in ett förslag att kommunerna ska övergå från kalhyggesbruk till hyggesfria metoder på sin egen skogsmark.

Idag kalhuggs stora ytor i vårt län, vilket är förödande för natur, djur och människor och syftet med förslaget är att värna biologisk mångfald, klimat, upplevelsevärden, naturturism och friluftsliv.

En skog som får stå kvar kommer att öka den biologiska mångfalden i området, den ökar också kolinlagringen i marken vilket är väsentligt för att vi ska kunna minska koldioxidhalten i atmosfären. Ett kalhygge kan släppa ut koldioxid i upp till 20 år efter avverkning, även om nyplantering sker. En gammal blandskog har större motståndskraft mot incidenter som torka, brand, stormar och insektsangrepp som vi ser en stor ökning av på grund av ett förändrat klimat. En skog har dessutom ett mycket högre rekreationsvärde för människor än ett kalhygge, vilket är viktigt i vår region som vill locka friluftsintresserade inflyttare och ofta marknadsför sig med uttryck som ”orörd natur” och ”vildmark”.

Det finns olika definitioner av hyggesfritt skogsbruk i Sverige och Naturskyddsföreningen delar Birdlife Sveriges beskrivning:

”Hyggesfritt skogsbruk inbegriper plockhuggning och luck- huggning, men inte skärmar och fröträdställningar. Metoderna bibehåller eller utvecklar en mark- och trädkontinuitet med flerskiktad skog. Skogens föryngring sker huvudsakligen genom naturlig föryngring och stödplantering, med ortstroget material.” från Birdlife Sverige.

”Vi vill inte att det svenska skogsbruket ska upphöra, vi vill att det ska ställa om till ett naturnära skogsbruk, där naturens gränser sätter ramarna” säger Emma Andersson, som skickat in medborgarförslaget till Härnösands kommun.

 

Texten ovan har gått ut som pressmeddelande.

Kontakta oss om du vill veta mer! 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.